Czemu unijne projekty muszą podlegać audytom

Posted by admin On grudzień - 8 - 2022

Czemu unijne projekty należy audytować
Unia daje mnóstwo pieniędzy na dofinansowanie najróżniejszych projektów. Lecz tak duża liczba inwestycji stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia nadużyć, dlatego też wprowadzono mechanizmy weryfikujące. Praktycznie każdy taki projekt ma szczegółowo określony zakres prac do wykonania, a także terminy ich realizacji. Lecz niekiedy może się pojawić pokusa, żeby niektóre rzeczy wykonać inaczej, być może taniej, a wtedy zostaną jakieś wolne środki. I właśnie audyt i kontrola projektów unijnych ma zapobiegać takim sytuacjom, oraz kontrolować realizowanie poszczególnych etapów zgodnie z podjętymi wcześniej zobowiązaniami. Jest to o tyle ważne, że przy wykryciu jakiś nieprawidłowości wnioskodawca może musieć poprawić pewne rzeczy, a w skrajnych przypadkach może mu nawet grozić zabranie dotacji. Najczęściej audyt zewnętrzny projektu jest realizowany przez osoby mające duże doświadczenie w danej dziedzinie, oraz dysponujące koniecznymi uprawnieniami, które im pozwolą im na realizację takich zadań.

Comments are closed.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube